Obsah

Elektronické zpravodaje:

PND TV 2020

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Zpětné využití odpadního tepla pomocí alternativního zdroje

Nenechte „utéct“ teplo, které jste již jednou zaplatili!

Odpadní teplo z prostoru výměníkové stanice můžete využít k ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda o výkonu 10 kW, které využívá teplý vzduch z prostoru a ohřívá zásobník teplé vody pro využití v objektu. Nejlépe si můžeme situaci demonstrovat na příkladu.

Příklad instalace Brno:

Bytový dům s 24 bytovými jednotkami, Brno

Při ohřevu 3 m3 teplé vody denně zaplatíte za energie ročně: 

Nyní z CZT ......................................... 142 300 Kč

Po instalaci TČ .................................... 34 300 Kč

Roční úspora .................................... 108 000 Kč

Investiční náklady ............................... 320 000 Kč

Návratnost investice .............................. 2,96 roku

76 % snížení nákladů

V bytovém domě bylo instalováno:

 • Tepelné čerpadlo vzduch–voda
 • Akumulační zásobníky o objemu 2000 l
 • Materiál na propojení se stávajícím systémem ohřevu TV
 • Měření a Regulace (MaR)

Výhody:

 • Jednoduchá instalace
 • Rychlá návratnost
 • Nízké náklady vstupní investice
 • Zlepšení pracovního prostředí

Využití aplikace:

 • Bytové domy
 • Nemocnice
 • Polyfunkční objekty
 • Průmysl
 • Pekárny
 • Sportovní areály
 • Bazény
 • ... všude tam, kde vzniká zbytkové teplo

Pro více informací kontaktujte:

ETES, s.r.o.
Křenová 53, 602 00 Brno

www.etes-teplo.cz