Obsah

Elektronické zpravodaje:

PND TV 2020

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Milí čtenáři, milé čtenářky,

od posledního vydání elektronického zpravodaje se událo mnoho. Českou republiku opět sevřela opatření proti šíření nemoci COVID-19, která dopadla na různé oblasti našich životů. U nás ve spolku se to projevilo dobrovolným a preventivním zrušením fyzických setkávání. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Mnozí naši přednášející mají zákaz účasti na akcích s větší kumulací lidí, tudíž nemůžeme naplnit avizovaný program. Věkový průměr účastníků seminářů je 50+ a často na semináře dojíždějí i z okolních regionů, nechceme tedy vytvářet prostor pro potenciální šíření nákazy, navíc už samotná nutnost užití roušky po celou dobu konání akce by přinesla všem značný diskomfort.

Semináře, na kterých jsme se s vámi chtěli potkat, jsme tedy zrušili. Jako náhradu jsme však vymysleli setkání v online prostoru prostřednictvím webinářů. V průběhu září jsme tak odvysílali dva na téma Funkční a bezpečná okna a dveře a Staráme se o dům, které můžete zhlédnout na našem youtube kanálu PND TV. Další webináře plánujeme vysílat v průběhu října a listopadu, více se o tom dočtete v článku Webináře pro snadnou správu domu.

Další informace, které využijete při správě svých nemovitostí, přinášíme v podobě elektronického zpravodaje, našeho webu www.pronasdum.cz či sociálních sítí.

Všem přeji inspirativní čtení.

Pavla Pilchová
šéfredaktorka zpravodaje